Logo des Vereins
Polar Routen e.V.
Internationale Vereinigung für
Wandern und Naturschutz in Grönland
 
 
Amitsorsuaq, vom Kanuzentrum aus gesehen
 
  Hintergrund:  weiß • semi-transparent • transparent Sprache:   dansk English deutsch
     
 Auswahlmenü: 
Tvisten om ATV-vejen

Sider på dansk » Tvisten om ATV-vejen

Tvisten om ATV-vejen

Polar-Route - Arctic Circle Trail - Arctic Circle Road?

I 1990 markerede Johanne Bech, en erfaren rejseleder fra Sisimiut, den første langdistancevandresti i Grønland mellem Kangerlussuaq, hvor Grønlands internationale lufthavn ligger, og Sisimiut, Grønlands næststørste by. I løbet af få år blev det den mest kendte vandresti i Arktis. På vandrekortene (vandrekort over Vestgrønland, skala 1: 100.000) bærer den navnet "Polar Route", som vores forening også er opkaldt efter. Snart fik den navnet "Arctic Circle Trail", forkortet "ACT", og det blev hurtigt udbredt. Og for nylig kan du også læse navnet "Arctic Circle ROAD", fordi Qeqqata kommune i 2015 besluttede at bygge en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Om der skulle bygges en vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut havde været et stridsspørgsmål mellem kommunen og centralregeringen i mere end 50 år, som nu skulle afsluttes med anlæggelsen af en ATV-vej. Da en rigtig vej ville være for dyr, var det første skridt at bygge en vej til "ATV's" som en forkortelse for "all terrain vehicle". Snart blev der på Qeqqata kommunes websted oprettet et link til en artikel, der offentliggjorde denne beslutning.
Og snart blev der offentliggjort en lidt større PDF-fil, der reklamerede for denne vej med udsigt til gode fortjenester for nogle. For at illustrere de forventede økonomiske fordele ved denne vej blev følgende foto vist på side 15 i denne tekst:
no comment

Kommentar fra en gæst på campingpladsen: "Hell's Angels invaderer Grønland." En lidt mere høflig forklaring kommer fra den tekst, der ledsager billedet:
"Udlejning af motorkøretøjer og cykler samt guidede ture langs naturvejen giver overskud til turistvirksomhederne ... Af særlig interesse er det, at jægerne i januar og februar kan gøre omfattende brug af ATV'er til vinterjagt. ... Men ATV'er kan også bruges til trofæjagt."
Turistselskabet "Igloo Mountain ApS" har på sit websted (kilde: href=http://www.ski.gl/IglooMountainApS.aspx - nu slettet) givet udtryk for, at det forventer at kunne tilbyde 8 000-10 000 ture om året med ATV-udlejning på denne ATV-vej. Men det ville naturligvis være en alt for stor miljøbelastning for regionen.
En tredjedel af vandrestien ("Polar Route" / "Arctic Circle Trail") skal vige for vejen og flyttes til en anden sti syd herfor. En tysk guidebog havde tidligere, da der ikke var tale om denne ATV-vej, advaret vandrere mod at benytte denne "sydlige rute", idet den sagde, at denne vej var meget vanskelig og i nogle tilfælde endda livstruende. Desuden vil en vej parallelt med vandrestien forringe dens værdi. På baggrund af dette henvendte 300 vandrere på Arctic Circle Trail sig til kommunen i en underskriftsindsamling kaldet "Memorandum" og krævede at afstå fra at anlægge en ATV-vej og i stedet genetablere en bådforbindelse, som den tidligere havde eksisteret. Desværre reagerede kommunen aldrig på henvendelsen (memorandummet) og forelagde den ikke engang for kommunalbestyrelsen.
Den foreslåede ATV-vej skal krydse verdensarvsområdet "Aasivissuit - Nipisat. Inuit-Hunting Ground between Ice and Sea". I et lignende tilfælde (Waldschlößchenbrücke, der er bygget gennem Elbedalen nær Dresden) havde UNESCO allerede besluttet at fjerne et objekt fra listen over verdensarv. Da optagelsesproceduren for "Aasivissuit - Nipisat" var i gang, blev der også rejst tilsvarende bekymringer over for UNESCO, nemlig at anlæggelsen af ATV-vejen ville krænke verdensarvsprojektets integritet, og at praktisk talt den vigtigste vandresti i Arktis ville blive ofret til fordel for den planlagte ATV-vej. Da UNESCO's WHC spurgte den danske delegation, dvs. ansøgeren, om dette, afviste de dette og svarede: "There are absolutely no plans to upgrade the Arctic Circle Trail to any kind of ATV or dirt road". Ifølge UNESCO's vedtægter har vores forening ikke status som en tilsvarende partner i denne procedure, men kun den danske delegation som en statspart. Så vi kunne ikke modsætte os dette. Dette ændrede sig, efter at stedet blev optaget på listen over verdensarv, og vi kunne appellere til UNESCO/WHC om, at verdensarvsområdet var i fare på grund af den planlagte bygning af ATV-vejen, og ansøge om optagelse på listen over verdensarv i fare. Men den 5. juni 2019 meddelte WHC-repræsentanten os, at hun havde videresendt vores ansøgning til de danske myndigheder med henblik på videre behandling. Vi har ikke modtaget noget svar fra dem til dato, bortset fra at der blev gjort et forsøg på at skabe et fait accompli, og at anlæggelsen af ATV-vejen blev påbegyndt i juli 2020: I juli 2020 fik Qeqqata kommune tilladelse fra regeringen i Nuuk til at påbegynde anlæggelsen af ATV-vejen. Tilladelsen indeholdt dog en begrænsning. Vejen kan kun anlægges indtil Kangerluarsuk-Tulleq-fjorden, men ikke til Sisimiut for at beskytte Sisimiuts drikkevandsforsyning. Det betyder imidlertid, at vejen vil være fuldstændig værdiløs som transportforbindelse for passager- og godstrafikken mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.
På trods af dette blev byggeriet af ATV-vejen straks påbegyndt i Kangerlussuaq. Men som en person fra Kangerlussuaq fortalte mig i sommeren 2020, var starten på projektet med ATV-vejen tilsyneladende en stor fiasko, som ikke var i nærheden af at levere det, der var blevet lovet før. Det var f.eks. blevet meddelt, at der forventedes at blive bygget 800 m vej om dagen. Det faktiske byggearbejde var imidlertid langt fra disse forventninger. Tilsyneladende var ledelsen af vejbygningsprojektet under stort pres. Sandsynligvis af denne grund blev der offentliggjort en engelsksproget artikel om vejen i et magasin af 30.11.2020, som angiveligt indeholdt et interview med borgmesteren i Qeqqata, Malik Berthelsen, under titlen "The Arctic Circle Road: The Road to Freedom?". Artiklen starter med et billede af ATV-vejens begyndelse, som du kan se på den følgende side.
 :
 
97770 Zugriffe auf diese Website seit 1. April 2021© 2016 - 2022 • Frieder Weiße • Berlin